Người phụ trách: Trần Thị Mỹ Phương
Số 14, đường số 455, tổ 8, ấp Hội Thạnh, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m