Người phụ trách: Lâm Mỹ Tranh
số 1476 Tỉnh lộ 8, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m