Người phụ trách: Chu Văn Đương
Chợ Đông Bo, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m