Người phụ trách: Đặng Thị Thành
Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m