Người phụ trách: NGUYỄN THỊ HỒI
Số 188, khu Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m