Người phụ trách: TRẦN THỊ THƯ
Ki ốt Tiền Tiến, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m