Người phụ trách: Chu Thị Lưỡng
Số nhà 503, đường Thân Nhân Trung, xã Bích Sơn,Việt yên,Bắc Giang, Bạc Liêu

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m