Người phụ trách: Phạm Thị Lệ Thu
110/5 Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m