Người phụ trách: Nguyễn Minh Hòa
A12/9 Quốc lộ 50, ấp 2A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m