Người phụ trách: Nguyễn Xuân Ngọc
Đèo Rẻ, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang, Bạc Liêu

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m