Người phụ trách: Lý Vân Phượng
G16/71A Trần Đại Nghĩa ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m