Người phụ trách: Lý Thị Xanh
E7/177 quốc lộ 50, ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m