Người phụ trách: Võ Thị Điệu
số 182C Tỉnh lộ 15, Tổ 67, Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m