Người phụ trách: Nguyễn Thị Phượng
số 329 Nguyễn Thị Rành, tổ 2, Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m