Người phụ trách: Hà Thị Ai
C5/22 Đường Hưng Nhơn, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m