Người phụ trách: Tô Văn Hửng
Số 8 Nguyễn Văn Hoài, tổ 5, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m