Người phụ trách: Trương Văn Bình
1546 Nguyễn Cửu Phú Ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m