Người phụ trách: Đặng Văn Sùng
Xóm Trung Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m