Người phụ trách: Lê Thị Tân
Xóm Nam Hương 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m