Người phụ trách: Nguyễn Doãn Thịnh
Xóm 4, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m