Người phụ trách: Phan Thị Hằng
Tiểu khu 3, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m