Người phụ trách: Trương Thị Thược
Chợ xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m