Người phụ trách: Nguyễn Thị Thu Tuyết
Lô A24 Phạm Hùng, KDC Nam cầu Cẩm Lệ, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m