Người phụ trách: Đỗ Thị Xuân Long
A342 Nam cầu Cẩm Lệ, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m