Người phụ trách: Lê Thị Kim Yến
ĐT 605 Dương Sơn, Xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m