Người phụ trách: Đặng Thị Trúc
Khu phố chợ Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m