Người phụ trách: Sằm Thị Vui
Xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m