Người phụ trách: Nguyễn Thị Châu Nguyệt
Tổ 2 An Ngãi Đông, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m