Người phụ trách: Nguyễn Thị Nhụy
47A/4, tổ 21 Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m