Người phụ trách: Cũng Hoàng Phương
(Chợ Ba Mít), ấp Trường Trung, xã Trường Thành, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m