Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Cúc
Số 52C/4, KV.4, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m