Người phụ trách: Ngô Thị Tuyết Nhung
Số 33 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m