Người phụ trách: Huỳnh Văn Nhật
61 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố tuy hòa, Phú Yên, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m