Người phụ trách: TRẦN THÙY DUYÊN
Số 243, đường Lý Bôn, tổ 9, P Tiền Phong, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m