Người phụ trách: TRẦN QUANG THẮNG
Lô A7 - A8, khu tái định cư, tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m