Người phụ trách: ĐẶNG THỊ THÌN
Lô 14-15, đường Trần Phú, P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m