Người phụ trách: ĐỖ ĐỨC CHÍNH
Số 132, đường Bùi Sỹ Tiêm. Tổ 13, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m