Người phụ trách: NGUYỄN VĂN LÂN
Lô 410, khu đô thị Kỳ Bá, P. Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m