Người phụ trách: NGUYỄN HỒNG NGÁT
Thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m