Người phụ trách: Lê Thị Phương
18 Vũ Kiệt, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m