Người phụ trách: PHÍ THỊ THU
Tổ 4, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m