Người phụ trách: PHẠM ĐỨC TÂM
Số 132, tổ 41A, Ngô Thì Nhậm, Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m