Người phụ trách: TRẦN NGỌC LINH
Thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m