Người phụ trách: ĐỖ THỊ TRANG
Số 302, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m