Người phụ trách: PHẠM THỊ LIỄU
Thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m