Người phụ trách: HOÀNG THỊ HÀ
Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m