Người phụ trách: LÊ THỊ THƠ
Số 289, phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m