Người phụ trách: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m