Người phụ trách: BÙI THỊ DUYÊN
Thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m