Người phụ trách: NGUYỄN NGỌC AN
Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m